Reciklaža aluminijuma

Aluminijum je metal koji je za relativno kratko vreme uspeo da se svojim izvanrednim tehničkim, estetskim i drugim pozitivnim svojstvima, nametne konstruktorima i projektantima tako da je njegova oblast primene šira nego kod drugih metala. Čist aluminijum nema veliku primenu zbog loših mehaničkih i livačkih svojstava.

Aluminijum se koristi u mnogim proizvodima, uključujući aluminijske limenke, aluminijsku foliju, polutvrde pakete za pakovanje hrane, te fleksibilna pakovanja kao što su folije u amabalaži za cigarete i slatkiše.

Reciklažom aluminijuma možemo uštedeti značajnu količinu energije jer je potrebno izvršiti samo frakciju (4%) energije koja je potrebna da bi se napravio izvorni aluminijum.


Vrste aluminijumskog otpada za reciklažu:

„Meki“ otpadni profili od proizvoda dobijenih plastičnom deformacijom prilikom procesa izvlačenja, presovanja i valjanja 

  • otpad (bojeni i nebojeni) u vidu delova od profila i limova bez plastičnih primesa,
  • otpad (bojeni i nebojeni) u vidu delova od profila sa termoprekidom,
  • otpad u vidu žice ili užeta i sl.

„Tvrdi“ otpadni profili su od proizvoda dobijenih livenjem, a to su:

  • otpad od delova motora sa unutrašnjim sagorevanjem (očišćeni od drugih primesa i ulja),
  • otpad od delova vozila, mašina i konstrukcija bez gvozdenih i cinkanih elemenata,
  • otpad u obliku komada čija je osnova aluminijum ili njegove legure 

  • Dobro

  • Bolje

  • Najbolje

Reciklaža aluminijuma