Reciklaža kartona

Reciklažom papira znatno se smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu. Na deponijama, papir i karton polako se razgrađuju pod uslovima bez kiseonika proizvodeći metan, gas staklene bašte. U nekim slučajevima potrebno je da protekne više stotina godina da bi se papir u potpunosti razgradio na deponijama. Moguće je reciklirati sve vrste novina, papirnih kesa, papira za pisanje i svu ambalažu od papira. Novinski papir može da se reciklira najmanje 7 puta. Kartonska ambalaža se uglavnom pravi od recikliranog papira, kao i novine. Recikliranjem hartije spašavamo mnoge šume, reke, jezera, a samim tim i mnoga druga živa bića koja od njih na neki način zavise.

Kada se reciklira papir, trebalo bi odvojiti beli papir od kartona. Reciklaža papira se vrši tako što se papir za reciklažu sortira, a zatim se natapa i zagreva u velikim kacama. Dodaju se posebne hemikalije da bi se uklonilo mastilo iz novina. Pulpa se prečišćava od lepka i ostalih nečistoća i ubacuje se u mašinu koja je izbacuje na ravnu pokretnu traku gde se formiraju listovi. Osušeni listovi su spremni za upotrebu.
Kartonska ambalaža se uglavnom pravi od recikliranog papira, kao i novine. 
Karton se u proseku pravi 90% od starog papira.

Reciklažom jedne tone kartona uštedimo 390 kWh struje i uštedimo 18.9 litara nafte.


  • Dobro

  • Bolje

  • Najbolje

Reciklaža kartona