Reciklaža stakla

Reciklaža stakla je važna da bi se smanjilo odlaganje otpada na deponijama, u očuvanju i smanjenju potrošnje energije.  Staklo ne podleže procesu truljenja, umesto toga stvara šljaku. Staklo je vrlo pogodno za reciklažu, jer kao i aluminijum, može biti recikliran neograničen broj puta bez da gubi na kvaliteti materijala. Reciklirano staklo i staklene boce iskorištavaju se za dobivanje novih staklenih flaša, proizvoda od fiber stakla, kućnog posuđa i mnogih drugih proizvoda.
Priprema kontejnera za reciklažu stakla je veoma jednostavna. Pre svega se uklanjanjaju pokolopci i čepovi, a zatim se staklo ispira u kontejnerima sa vodom. Pri ovom procesu, bitno je da se staklo sortira po boji. Staklo dolazi u jednoj od tri različite boje: providna, zelena i braon.  Večina stakla za reciklažu već bude izmešano po bojama u kantama za odlaganje stakla. Neke vrste stakla kao što su sijalice, keramika, ogledala, staklo sa prozora, ne mogu biti reciklirani na isti način kao staklena ambalaža.

  • Dobro

  • Bolje

  • Najbolje

Reciklaža stakla